loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Błaszczyk Jan
Sesja: XI Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Głosowanie numer:6.4
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytówPorządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu X sesji.
 4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”,
  4. zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów

Głosowania w sesji: XI Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
NumerOpisRodzajStatusWynik
6.1 Głosowanie nad :

przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

Zwykła zakończone pozytywny
6.2 Głosowanie nad :

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zwykła zakończone pozytywny
6.3 Głosowanie nad :

zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”

Zwykła zakończone pozytywny
6.4 Głosowanie nad :

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zwykła zakończone pozytywny
6.5 Głosowanie nad :

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej

Zwykła zakończone pozytywny
2 Zatwierdzenie porządku obrad Zwykła zakończone pozytywny
3 Zatwierdzenie protokołu z X sesji Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje