loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Błaszczyk Jan
Sesja: VII Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Głosowanie numer:8.4.
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 100/3)Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji.
 4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Liniewie o stanie bezpieczeństwa i podejmowanych działaniach prewencyjnych na terenie Gminy Stara Kiszewa.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa z realizacji planu pracy i kontroli w 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2019,
  2. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kiszewa w 2019 roku”,
  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 251/1),
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 100/3).
 9. Przedstawienie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stara Kiszewa na 2019 rok.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 100/3)

Głosowania w sesji: VII Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
NumerOpisRodzajStatusWynik
8.1. Głosowanie nad :

uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019

Zwykła zakończone pozytywny
8.2. Głosowanie nad :

uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Kiszewa w 2019 roku”

Zwykła zakończone pozytywny
8.3. Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 251/1)

Zwykła zakończone pozytywny
8.4. Głosowanie nad :

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osób fizycznych (działka nr 100/3)

Zwykła zakończone pozytywny
2 Zatwierdzenie porządku obrad VII Sesji Rady Gminy Zwykła zakończone pozytywny
3 Zatwierdzenie protokołu Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje