loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Błaszczyk Jan
Sesja: III Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Głosowanie numer:6.2
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

6.2 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2019 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu SpecjalnegoPorządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z II sesji.

4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

6.2 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2019 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego,

6.3 utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie,

6.4 zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie oraz trybu kwalifikowania uczestników,

6.5 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -dziennych domach,

6.6 przyjęcia programu osłonowego Gminy Stara Kiszewa „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023,

6.7 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023,

6.8 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023,

6.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa stanowiącej własność osoby fizycznej,

6.10 przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

6.11 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna realizację zadania pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” - punkt dodatkowy

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

6.2 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2019 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Głosowania w sesji: III Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
NumerOpisRodzajStatusWynik
6.1 Głosowanie nad :

6.1 wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwykła zakończone pozytywny
6.2 Głosowanie nad :

6.2 zatwierdzenia rocznego planu potrzeb na rok 2019 w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Stara Kiszewa w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Zwykła zakończone pozytywny
6.3 Głosowanie nad :

6.3 utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie

Zwykła zakończone pozytywny
6.4 Głosowanie nad :

6.4 zasad funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „Senior +” w Starej Kiszewie oraz trybu kwalifikowania uczestników

Zwykła zakończone pozytywny
6.5 Głosowanie nad :

6.5 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia -dziennych domach

Zwykła zakończone pozytywny
6.6 Głosowanie nad :

6.6 przyjęcia programu osłonowego Gminy Stara Kiszewa „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023

Zwykła zakończone pozytywny
6.7 Głosowanie nad :

6.7 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023

Zwykła zakończone pozytywny
6.8 Głosowanie nad :

6.9 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

Zwykła zakończone pozytywny
6.9 Głosowanie nad :

6.9 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa stanowiącej własność osoby fizycznej

Zwykła zakończone pozytywny
6.10 Głosowanie nad :

6.10 przyjęcia projektu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Zwykła zakończone pozytywny
6.11 - punkt dodatkowy Głosowanie nad :

6.11 wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Kościerzyna realizację zadania pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I”

Zwykła zakończone pozytywny
3 Przyjęcie porządku obrad Zwykła zakończone pozytywny
4 Przyjęcie protokołu Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje