loading-img
Głosowanie
Przewodniczący: Błaszczyk Jan
Sesja: II Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Głosowanie numer:5.2
Tekst głosowania:Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji RewizyjnejPorządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z I sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa oraz ustalenia jej składu osobowego,

5.2. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

5.3. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz   ustalenia jej składu   osobowego,

5.4. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego 

i Promocji  Gminy,

5.5. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustalenia jej składu  osobowego,

5.6. wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

5.7. powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury,

5.8. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i  Infrastruktury,

5.9. powołaniu  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5.10. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

5.11. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kiszewa,

5.12. zmian w budżecie gminy na 2018 r.,

5.13. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na  obszarze Gminy Stara Kiszewa,

5.14. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

5.15. zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Stara Kiszewa,

5.16. przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad sesji.


Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Głosowania w sesji: II Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
NumerOpisRodzajStatusWynik
2.1 Zmiana porządku obrad Bezwzględna zakończone pozytywny
5.1 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Kiszewa oraz ustalenia jej składu osobowego

Zwykła zakończone pozytywny
5.2 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Zwykła zakończone pozytywny
5.3 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy oraz   ustalenia jej składu   osobowego

Zwykła zakończone pozytywny
5.4 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji  Gminy

Zwykła zakończone pozytywny
5.5 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ustalenia jej składu  osobowego

Zwykła zakończone pozytywny
5.6 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zwykła zakończone pozytywny
5.7 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury

Zwykła zakończone pozytywny
5.8 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska
i Infrastruktury.

Zwykła zakończone pozytywny
5.9 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zwykła zakończone pozytywny
5.10 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zwykła zakończone pozytywny
5.11 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Kiszewa

Zwykła zakończone pozytywny
5.12 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zwykła zakończone pozytywny
5.13 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na  obszarze Gminy Stara Kiszewa

Zwykła zakończone pozytywny
5.14 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Zwykła zakończone pozytywny
5.15 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone w granicach administracyjnych gminy Stara Kiszewa

Zwykła zakończone pozytywny
5.16 Głosowanie nad :

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stara Kiszewa z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Zwykła zakończone pozytywny
3 Zatwierdzenie protokołu z I Sesji Zwykła zakończone pozytywny
5.1.1 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Michał Brandt (I Głosowanie) Zwykła zakończone negatywny
5.1.2 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Jan Hintz (I Głosowanie) Zwykła zakończone pozytywny
5.1.3 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Michał Brandt (II Głosowanie) Zwykła zakończone pozytywny
5.1.4 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Jan Hintz (II Głosowanie) Zwykła zakończone negatywny
5.1.5 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Michał Brandt (III Głosowanie) Zwykła zakończone pozytywny
5.1.6 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Jan Hintz (III Głosowanie) Zwykła zakończone pozytywny
5.2.1 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy - Irena Treder Zwykła zakończone pozytywny
5.2.2 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy - Karol Wołoszyk Zwykła zakończone pozytywny
5.3.1 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Mateusz Adamczyk Zwykła zakończone pozytywny
5.3.2 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Bogumiła Rogowska Zwykła zakończone pozytywny
5.4.1 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - Janusz Nowakowski Zwykła zakończone pozytywny
5.4.2 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury - Mieczysław Krauze Zwykła zakończone pozytywny
5.5.1 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Krystyna Czapiewska Zwykła zakończone pozytywny
5.5.2 Kandydat na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Jerzy Dolny Zwykła zakończone pozytywny
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje