loading-img
Szczegóły sesji
Numer XV/2019
Nazwa XV Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Data 2019-12-20
Godzina 10:00:00
Miejsce Urząd Gminy Stara Kiszewa
Przewodniczący Błaszczyk Jan
Porządek

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji.

4. Informacja Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,

6.2. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok,

6.3. wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214".

6.4. likwidacja dotychczasowej aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenie nowej aglomeracji Stara Kiszewa - Punkt dodatkowy.

7. Uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy                          Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030:

7.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2030,

7.2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

7.3. przedstawienie Opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i promocji Gminy,

7.4. dyskusja,

7.5. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030,

7.6. podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
6.1

wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2019 rok

6.2

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok

6.3

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”

6.4

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia aglomeracji Stara Kiszewa - Punkt dodatkowy

7.5

podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030

7.6

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

wprowadzenia zmian w budżecie gmina na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:37:37 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:37:35 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:37:36 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:37:33 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:37:43 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:37:44 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:37:33 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:37:37 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:37:32 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:37:36 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:37:35 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:37:35 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:37:38 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:37:35 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:37:36 TAK
Głosowanie nad :

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2020 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Stara Kiszewa na 2020 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:43:58 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:43:55 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:43:55 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:43:56 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:43:54 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:44:00 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:43:53 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:43:59 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:43:57 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:43:56 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:43:55 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:43:57 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:43:59 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:44:00 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:43:56 TAK
Głosowanie nad :

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa układu drogowego w Starej Kiszewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:51:21 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:51:21 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:51:24 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:51:22 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:51:28 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:51:27 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:51:23 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:51:24 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:51:24 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:51:22 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:51:23 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:51:23 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:51:26 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:51:21 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:51:21 TAK
Głosowanie nad :

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia aglomeracji Stara Kiszewa - Punkt dodatkowy

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stara Kiszewa i wyznaczenia aglomeracji Stara Kiszewa - Punkt dodatkowyUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:58:15 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:58:13 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:58:09 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:58:14 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:58:20 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:58:16 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:58:15 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:58:17 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:58:11 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:58:12 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:58:56 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:58:15 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:58:15 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:58:12 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:58:13 TAK
Głosowanie nad :

podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2020-2030Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 12:16:39 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 12:16:34 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 12:16:35 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 12:16:35 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 12:16:36 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 12:16:44 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 12:16:35 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 12:16:37 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 12:16:35 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 12:16:38 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 12:16:36 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 12:16:36 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 12:16:36 TAK
Treder Irena 2019-12-20 12:16:38 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 12:16:32 TAK
Głosowanie nad :

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Kiszewa na rok 2020Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 12:25:35 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 12:25:34 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 12:25:35 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 12:25:37 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 12:25:39 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 12:25:38 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 12:25:35 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 12:25:38 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 12:25:35 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 12:25:33 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 12:25:36 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 12:25:37 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 12:25:36 TAK
Treder Irena 2019-12-20 12:25:35 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 12:25:38 TAK
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Wyniki głosowania nad: Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:14:55 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:15:01 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:14:56 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:15:00 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:15:14 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:15:06 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:14:57 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:15:25 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:15:02 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:14:57 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:15:02 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:15:02 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:14:59 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:14:59 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:15:01 TAK
Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji.
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji.

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-12-20 10:16:25 TAK
Błaszczyk Jan 2019-12-20 10:16:23 TAK
Brandt Michał 2019-12-20 10:16:26 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-12-20 10:16:26 TAK
Dolny Jerzy 2019-12-20 10:16:25 TAK
Hintz Jan 2019-12-20 10:16:33 TAK
Jereczek Janusz 2019-12-20 10:16:22 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-12-20 10:16:26 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-12-20 10:16:21 TAK
Krauze Mieczysław 2019-12-20 10:16:22 TAK
Nowakowski Janusz 2019-12-20 10:16:22 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-12-20 10:16:24 TAK
Sulewski Adam 2019-12-20 10:17:14 TAK
Treder Irena 2019-12-20 10:16:28 TAK
Wołoszyk Karol 2019-12-20 10:16:25 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje