loading-img
Szczegóły sesji
Numer XI/2019
Nazwa XI Sesja Rady Gminy Stara Kiszewa
Data 2019-08-23
Godzina 09:00:00
Miejsce Urząd Gminy Stara Kiszewa
Przewodniczący Błaszczyk Jan
Porządek
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu X sesji.
 4. Informacje z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku  na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”,
  4. zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad sesji.
Generuj raport
Głosowane uchwały
Numer Opis
6.1

przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

6.2

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

6.3

zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”

6.4

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów

6.5

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej

Transmisje wideo

Głosowanie nad :

przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

przyjęcia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kiszewa na lata 2019-2028Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 10:01:44 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 10:01:49 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 10:01:47 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 10:01:47 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 10:01:55 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 10:01:54 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 10:01:46 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 10:01:47 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 10:02:20 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 10:01:49 TAK
Nowakowski Janusz 2019-08-23 10:01:50 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 10:01:46 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 10:01:48 TAK
Treder Irena 2019-08-23 10:01:47 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 10:01:48 TAK
Głosowanie nad :

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rokUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 10:11:49 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 10:11:49 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 10:11:51 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 10:11:48 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 10:11:48 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 10:12:02 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 10:11:47 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 10:11:49 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 10:12:51 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 10:11:51 TAK
Nowakowski Janusz 2019-08-23 10:11:49 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 10:11:48 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 10:11:50 TAK
Treder Irena 2019-08-23 10:11:49 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 10:11:48 TAK
Głosowanie nad :

zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

zaciągnięcia  pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 208059G na odcinku Stara Kiszewa - Kozia”Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 10:18:22 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 10:18:26 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 10:18:23 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 10:18:26 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 10:18:26 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 10:18:35 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 10:18:22 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 10:18:25 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 10:18:55 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 10:18:23 TAK
Nowakowski Janusz 2019-08-23 10:18:23 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 10:18:24 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 10:18:25 TAK
Treder Irena 2019-08-23 10:18:24 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 10:18:23 TAK
Głosowanie nad :

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytów

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

zaciągnięcia  kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej  zaciągniętych pożyczek i kredytówUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 10:24:45 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 10:24:42 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 10:24:40 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 10:24:42 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 10:24:49 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 10:24:50 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 10:24:42 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 10:24:44 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 10:24:59 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 10:24:45 TAK
Nowakowski Janusz 2019-08-23 10:24:42 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 10:24:44 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 10:24:43 TAK
Treder Irena 2019-08-23 10:24:41 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 10:24:42 TAK
Głosowanie nad :

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznej

Wyniki głosowania nad: Głosowanie nad :

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Stara Kiszewa, stanowiącej własność osoby fizycznejUprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 10:30:39 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 10:30:41 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 10:30:40 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 10:30:42 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 10:30:47 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 10:30:51 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 10:30:42 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 10:30:41 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 10:31:01 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 10:30:41 TAK
Nowakowski Janusz 2019-08-23 10:30:42 TAK
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 10:30:41 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 10:30:39 TAK
Treder Irena 2019-08-23 10:30:41 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 10:30:43 TAK
Zatwierdzenie porządku obrad
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie porządku obrad

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 09:16:49 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 09:16:52 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 09:16:53 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 09:16:55 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 09:16:52 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 09:17:00 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 09:16:52 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 09:16:54 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 09:17:17 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 09:17:17 brak
Nowakowski Janusz 2019-08-23 09:17:17 brak
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 09:16:53 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 09:16:55 TAK
Treder Irena 2019-08-23 09:16:51 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 09:16:53 TAK
Zatwierdzenie protokołu z X sesji
Wyniki głosowania nad: Zatwierdzenie protokołu z X sesji

Uprawnionych: 15
Obecnych: 15
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Tryb głosowania: Zwykła
Głosowanie pozytywne
Radny Data Głos
Adamczyk Mateusz 2019-08-23 09:17:53 TAK
Błaszczyk Jan 2019-08-23 09:17:56 TAK
Brandt Michał 2019-08-23 09:17:54 TAK
Czapiewska Krystyna 2019-08-23 09:17:56 TAK
Dolny Jerzy 2019-08-23 09:17:53 TAK
Hintz Jan 2019-08-23 09:17:56 TAK
Jereczek Janusz 2019-08-23 09:17:55 TAK
Kasprzycki Tadeusz 2019-08-23 09:17:55 TAK
Knopa-Kreft Joanna 2019-08-23 09:18:17 brak
Krauze Mieczysław 2019-08-23 09:18:17 brak
Nowakowski Janusz 2019-08-23 09:18:17 brak
Rogowska Bogumiła 2019-08-23 09:17:55 TAK
Sulewski Adam 2019-08-23 09:17:57 TAK
Treder Irena 2019-08-23 09:17:57 TAK
Wołoszyk Karol 2019-08-23 09:17:53 TAK
Pliki do pobrania
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje
Nazwa pliku Typ Rozmiar Dodano Przez akcje